PARTNEŘI

SIEMENS
Veolia Energie ČR
Elektrárny Opatovice, a.s.
www.fortum.com
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Komerční banka, a.s.
TEPLÁRNY BRNO, A.S.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis All for Power
Prumyslovaekologie.cz
Časopis ENERGETIKA

ORGANIZÁTOŘI

JMM Consulting
Teplárenské sdružení ČR - sdružuje teplárny a podnikatele v teplárenství a energetice

14. výroční konference teplárenské obce

čtvrtek 9. listopadu 2017 – Praha, Kaiserštejnský palác

NOVÉ STRATEGIE A TRENDY
TECHNOLOGICKÉ INOVACE A SMART ŘEŠENÍ – NÁSTROJE PRO UDRŽITELNÉ A RENTABILNÍ TEPLÁRENSTVÍ

PROGRAM KONFERENCE

8:30 registrace a výdej konferenčních materiálů

dopolední sekce

9:00 zahájení konference a úvodní slovo – Miroslav KREJČŮ, Teplárenské sdružení ČR, moderátor

• BALÍČEK „ČISTÁ ENERGIE PRO VŠECHNY EVROPANY“ A SMART SOLUTIONS
Tento blok shrne aktuální informace a přístup Teplárenského sdružení ČR a státní správy na budoucnost teplárenství ve světle aktuálního dění v českém a evropském rozvojovém a legislativním plánování

9:20 Mirek TOPOLÁNEK – předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR
ČISTÁ ENERGIE PRO VŠECHNY EVROPANY – PŘÍLEŽITOST NEBO HROZBA PRO ČESKÉ TEPLÁRENSTVÍ?

9:45 Vladimír OUTRATA – předseda Rady ERÚ
PŘEDSTAVENÍ NOVÉHO VEDENÍ ENERGETICKÉHO REGULAČNÍHO ÚŘADU
  Jan POKORNÝ – člen Rady ERÚ pro rezort teplárenství, licencí a REMIT
ZIMNÍ BALÍČEK A TEPLÁRENSTVÍ

10:10 Pavel JIRÁSEK – vedoucí oddělení podporovaných zdrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu
CO LZE OČEKÁVAT V TEPLÁRENSTVÍ V RÁMCI NAPLŇOVÁNÍ BALÍČKU EU – „ČISTÁ ENERGIE PRO VŠECHNY EVROPANY“

10:35 krátká řízená diskuse
10:50 přestávka

• TECHNOLOGICKÉ INOVACE ZVYŠUJÍCÍ EFEKTIVITU TEPLÁRENSKÝCH PROVOZŮ
Cílem tohoto bloku je ukázat, že existuje „průlom“ do možná již nyní fungující letargie teplárníků – jde o nastoupení cesty k udržitelnosti jak parametrů, tak finančního efektu

11:05 Petr STEHLÍK – profesor a ředitel Ústavu procesního a ekologického inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně, koordinátor NEMTE Centre
ZABĚHANÁ KLIŠÉ A REALITA (o snech a skutečnostech ve výzkumu a vývoji pro zvýšení konkurenceschopnosti)

11:30 Martin PAVLAS – Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně
SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ INTEGRACE ZAŘÍZENÍ PRO ENERGETICKÉ VYUŽITÍ ODPADŮ DO TEPLÁRENSKÝCH PROVOZŮ

11:55 Vladimír UCEKAJ – systémový technolog, EVECO Brno, s.r.o.
NOVÉ A INOVOVANÉ TECHNOLOGIE ŠITÉ NA MÍRU

12:20krátká řízená diskuse
12:35přestávka – společný oběd

odpolední sekce

14:00 zahájení odpolední sekce – Jiří MAREK, JMM consulting, moderátor – představení základní myšlenky panelu

14:15 iniciační referát panelové diskuze:

 František HRDLIČKA – profesor, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze
SMART SOLUTIONS V TEPLÁRENSTVÍ – VÝZVA PRO SOUČASNÉ TEPLÁRENSKÉ ZDROJE A JEJICH UDRŽITELNOST
– jaké jsou možnosti a kde se objeví přínos, v čem bude spočívat, postavení a role tepláren ve světě chytrých sítí, jaké jsou zkušenosti a přístupy v zahraničí, jak jsme na tom v České republice, chytrá řešení – nabídka pro lokální dodavatele tepla a elektřiny – základ ostrovních provozů a přínos ze zavedení chytrých řešení – základní kámen smart cities, …

  Martin HÁJEK – ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR
– evropské předpisy a regulace, dopady zimního balíčku na teplárenství

  Jan PLAŠIL – vedoucí Kompetenčního centra OEM pro region Zone East, Siemens s.r.o.
– Smart Grid v CZT – koncepce řízení hydraulického vyvažování v sítích CZT vedoucí k významným úsporám a zvýšení celkové efektivity a rentability provozu CZT

  Tobias MEHNERT – Sales Manager, Fortum Power Solutions, Fortum Power and Heat Oy (ve spolupráci s Otakarem RÝDLEM, konzultantem finských energetických společností)
– finské zkušenosti – Smart Cities – chytrá řešení v teplárenství a ostrovní provozy – přínosy a nástrahy

  Josef KARAFIÁT – ředitel a jednatel, ORTEP, s.r.o.
– rizikové faktory v českém teplárenství po roce 2022, přínos smart řešení

  Pavel BERAN – Raltionship Manager of Energy Finance, Corporate Banking, Komerční banka, a. s.
– možnosti financování chytrých řešení v energetice

16:15 Martin HÁJEK – ředitel výkonného pracoviště Teplárenského sdružení ČR
formulace závěrů a ukončení konference