PARTNEŘI

SIEMENS
Veolia Energie ČR
Elektrárny Opatovice, a.s.
www.fortum.com
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Komerční banka, a.s.
TEPLÁRNY BRNO, A.S.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis All for Power
Prumyslovaekologie.cz
Časopis ENERGETIKA

ORGANIZÁTOŘI

JMM Consulting
Teplárenské sdružení ČR - sdružuje teplárny a podnikatele v teplárenství a energetice

Pavel BERAN

Pavel BERAN   Raltionship Manager of Energy Finance, Corporate Banking, Komerční banka, a. s.

V roce 1992 absolvoval fakultu mezinárodních vztahů VŠE v Praze. V Komerční bance působí od roku 1992, kde prošel několik pracovních pozic od sektorového analytika, přes risk specialistu korporátního segmentu a analytika finančních trhů. Od 1.8.2014 pracuje jako relationship manager financování energetiky, kde řeší financování projektů z energetického sektoru.

Martin HÁJEK

Martin HÁJEK   ředitel výkonného pracoviště Teplárenské sdružení České republiky

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze, kde v roce 2010 obhájil disertační práci na téma Reálné opce v teplárenství. Jako zaměstnanec Mezinárodní finanční korporace se podílel na aktivitách Programu rozvoje komerčního financování energeticky úsporných projektů (CEEF) v České republice a dalších zemích střední a východní Evropy. Následně působil v Pražské teplárenské a.s., na pozici poradce generálního ředitele pro strategii. Od podzimu 2010 je ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

František HRDLIČKA

František HRDLIČKA   profesor, Fakulta strojní, České vysoké učení technické v Praze

V roce 1969 absolvoval Strojní fakultu ČVUT v Praze, obor energetické stroje, zaměření parní kotle. Po absolutoriu nastoupil do Strojtexu Dvůr Králové. Od roku 1976 působí na Fakultě strojní ČVUT v Praze, postupně jako výzkumný pracovník a pedagog v Ústavu mechaniky tekutin a energetiky, zástupce vedoucího katedry, vedoucí laboratoří a vedoucí odboru tepelných a jaderných energetických zařízení. V letech 2004 – 2006 byl prorektorem ČVUT pro pedagogickou činnost a v letech 2006 – 2014 byl děkanem Fakulty strojní.
V roce 1985 byl jmenován soudním znalcem pro obor energetika. Patří k zakládajícím členům České komory autorizovaných techniků a inženýrů, kde v současnosti působí jako místopředseda Dozorčí rady. Od roku 1994 je členem ASME USA. Je zástupcem ČVUT v českém výboru FEANI. Je členem komitétu FBC Mezinárodní energetické agentury, byl místopředsedou vládní nezávislé energetické komise (NEK). Působí v řadě vědeckých rad univerzit a fakult – ČVUT v Praze, VGB, FS VŠB Ostrava, FS STU Bratislava, FS TUK Košice i ve vědecké radě ÚJV Řež.

Pavel JIRÁSEK

Pavel JIRÁSEK   vedoucí oddělení podporovaných zdrojů, Ministerstvo průmyslu a obchodu

Vystudoval obor Ekonomika a řízení energetiky na Elektrotechnické fakultě ČVUT v Praze. Po ukončení studia nastoupil do Státní energetické inspekce, kde od roku 2005 vedl oddělení teplárenství Územní inspektorátu. Od roku 2008 je zaměstnán v odboru elektroenergetiky Ministerstva průmyslu a obchodu, kde se zabývá přípravou a tvorbou energetické legislativy. Je autorem několika novel zákona o hospodaření energií, energetického zákona i spoluautorem návrhu zákona o podporovaných zdrojích energie a příslušných prováděcích předpisů.

Josef KARAFIÁT

Josef KARAFIÁT   ředitel ORTEP, s.r.o.

V roce 1984 zakončil studia na ČVUT, Fakultě elektrotechnické, na katedře elektroenergetiky dále působil jako interní aspirant až do roku 1988, kdy úspěšně obhájil disertační práci. V roce 1989 nastoupil do EGÚ Praha, a.s. jako samostatný vědecký pracovník, v roce 1992 se zde stal vedoucím odboru teplárenství. V roce 1994 byl spoluzakladatelem inženýrské, konzultační a poradenské firmy ORTEP, s.r.o., kde jako ředitel působí dodnes. Profesně je zaměřen na problematiku teplárenských zdrojů, rozvoj centralizovaného zásobování teplem a optimalizaci provozu teplárenských soustav. Kromě této hlavní činnosti řadu let přednášel jako externista na ČVUT FEL, získal oprávnění energetického auditora a po dvě funkční období byl voleným členem rady Teplárenského sdružení ČR.

Miroslav KREJČŮ

Miroslav KREJČŮ   zástupce ředitele výkonného pracoviště Teplárenské sdružení České republiky, odborný garant konference

Miroslav Krejčů vystudoval Elektrotechnickou fakultu ČVUT, obor Ekonomika a řízení (1984), dále absolvoval na VŠSE v Plzni postgraduální studium Rozvoj zásobování teplem. V letech 1996—98 absolvoval American Institute of Arts & Sciences, obor obecný, finanční a investiční management, kde získal titul MBA. Od roku 1984 do roku 1992 působil v řadě funkcí v Elektrárnách Opatovice, v roce 1993 nastoupil do Teplárenského sdružení České republiky se sídlem v Pardubicích jako zástupce ředitele a specialista pro ekonomické otázky, v letech 2000 – 2010 byl ředitelem výkonného pracoviště Teplárenského sdružení České republiky.

Jiří MAREK

Jiří MAREK   JMM consulting, odborný garant konference

Konzultant v oblasti energetiky a jednatel společnosti JMM CS spol. s r.o., která pod značkou JMM consulting působí v oblasti poradenství a realizací odborných akcí. Po absolvování Fakulty technické a jaderné fyziky ČVUT pracoval ve výzkumu, v energetice pracuje od roku 1974 (v ČEZ do roku 1996). V posledních více než 20 letech působil jako poradce ministra průmyslu a obchodu pro energetiku, předseda a místopředseda dozorčí rady ČEZu, člen dozorčích rad několika energetických distribučních společností a poradce náměstka ministra financí. V souvislosti s tím se podílel na reorganizaci státní správy v energetice i na formování státní energetické politiky, na založení Státního úřadu pro jadernou bezpečnost a na přípravě privatizace české energetiky. Specializuje se na popularizační publikační činnosti, zejména v jaderné energetice a má rozsáhlé zkušenosti z organizování mezinárodních a specializovaných odborných konferenci a fór. Jeho vyjádření k procesům v energetice jsou uváděné v TV, rozhlase i ekonomických periodikách. V roce 2014 byl zvolen presidentem Spolku českých jaderných veteránů.

Tobias MEHNERT

Tobias MEHNERT   Sales Manager, Fortum Power Solutions, Fortum Power and Heat Oy

Tobia Mehnert vystudoval obor Elektroenergetika a řízení znalostí na Lappeenranta University of Technologies. Po absolvování pracoval zejména v energetickém sektoru (např. ABB, Enersys). V současné době je ve firmě Fortum Power Solutions odpovědný za prodeje IT systémů.

Vladimír OUTRATA

Vladimír OUTRATA   předseda Rady ERÚ

V energetice pracuje nepřetržitě od roku 1985, kdy dokončil studium na vysoké škole chemicko-technologické, katedře chemického inženýrství. Působil ve společnostech Plynoprojekt, s.p., Transgas, a.s., RWE Transgas, a.s., a NET4GAS, s.r.o. Kariéru zahájil coby projektový manažer, postupně se vypracoval na pozice obchodního ředitele, ředitele prodeje kapacity a také člena představenstva. Odborné veřejnosti je dobře známý jako někdejší místopředseda tohoto úřadu.
Jako člen a předseda Rady ERÚ se Vladimír Outrata věnuje především plynárenství a veškerým interním a externím formálním a oficiálním aktivitám vycházejícím z pozice předsedy.

Martin PAVLAS

Martin PAVLAS   odborný asistent, Ústav procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Martin Pavlas se věnuje problematice koncepčního plánování, hodnocení a zvyšování efektivnosti zařízení EVO. Je absolventem Fakulty strojního inženýrství VUT v Brně, kde absolvoval nejprve magisterské studium v oboru „Konstrukční a procesní inženýrství“ a následně také doktorské studium ve stejném oboru (2004 -2008). Od roku 2005 je zaměstnán na Ústavu procesního a ekologického inženýrství VUT v Brně, kde v současnosti působí jako odborný asistent a koordinátor sekce „Energetické systémy a simulační výpočty“. Stál u zrodu celé řady ojedinělých výpočtových nástrojů pro podporu klíčových rozhodnutí v odpadovém hospodářství (jako např. NERUDA). Podílí na řešení výzkumných projektů v oblasti energetického využití odpadů pro komerční i nekomerční sféru.

Jan PLAŠIL

Jan PLAŠIL   vedoucí Kompetenčního centra OEM pro region Zone East, Siemens s.r.o.

Vystudoval VŠ strojní – dopravní VŠ v Žilině a dále STU v Bratislavě – obor dopravní manipulační technika, specializace spalovací motory. Do roku 1997 pracoval jako konstruktér spalovacích motorů a aplikací se spalovacími motory jako například elektrocentrály a kogenerační jednotky. Od roku 1997 po přestěhování do ČR působil ve společnosti Landis & Staefa v segmentu řízení systémů dálkového vytápění. Od roku 2003 ve společnosti Siemens v segmentu dálkového vytápění a alternativních zdrojů. V letech 2007 – 2010 byl vyslán na delegaci do Ruské federace šířit znalosti a zkušenosti z aplikací v Evropě. Po návratu založil kompetenční centrum pro střední a východní Evropu s důrazem na země Balkánu. Nyní pokračuje práci v kompetenčním centru v úzké spolupráci s vývojem firmy Siemens. Jedná se o návrh koncepčně nových řešení.

Jan POKORNÝ

Jan POKORNÝ   člen Rady ERÚ pro rezort teplárenství, licencí a REMIT

Vystudoval Vysokou školu báňskou Ostrava, Fakultu strojní a elektro. Po dokončení studií nastoupil do Krajského střediska Centrálního zásobování teplem. V práci v teplárenství pokračoval od roku 1990 v Moravskoslezských teplárnách, a.s., kde po necelých deseti letech končil coby vedoucí oddělení marketingu. V Severomoravské energetice, a.s., Energetice Vítkovice, a.s., a ČEZ Energetických službách, s.r.o., zastával mezi lety 1999 až 2008 vyšší manažerské pozice. Od roku 2008 do roku 2015 vedl na Ministerstvu průmyslu a obchodu oddělení teplárenství. S ERÚ spolupracoval už jako člen poradního týmu KVET od roku 2012, v roce 2016 se stal místopředsedou úřadu.
Jako člen Rady ERÚ se Jan Pokorný věnuje především regulaci teplárenství. Dále dohlíží na agendu licencí ERÚ a činnost vyplývající z nařízení REMIT.

Otakar RÝDL

Otakar RÝDL   konzultant

Vystudoval strojní fakultu se specializací průmyslová energetika na ČVUT Praha. Profesní působení v energetice zahájil v roce 1985 v Elektrárně Chvaletice. Následně od roku 1994 vedl organizační složku pro ČR finské energetické společnosti Fortum Engineering, která působila v oblasti dodávek investičních celků pro obnovu tepláren a technologií pro ochranu životního prostředí. Poté v letech 2003 – 2006 pracoval ve společnosti ČEZ a.s., kde se podílel zejména na přípravě programu obnovy portfolia uhelných výrobních zdrojů. Od roku 2007 působí jako konzultant v oblasti poradenství pro přípravu a realizaci projektů na bázi technologií využití biomasy a tuhých alternativních paliv. Spolupracuje zejména se společnostmi, které realizují nově vyvíjené technologie pro oblast ekologizace energetických zdrojů a využití biomasy a tuhých alternativních paliv pro jejich energetické využití.

Petr STEHLÍK

Petr STEHLÍK   profesor a ředitel Ústavu procesního inženýrství, Fakulta strojního inženýrství, Vysoké učení technické v Brně

Petr Stehlík působí jako profesor a ředitel Ústavu procesního inženýrství na Fakultě strojního inženýrství Vysokého učení technického v Brně. V současnosti je také místopředsedou České společnosti chemického inženýrství. Má dlouholeté zkušenosti z inženýrské praxe, které získal jak před nástupem na akademickou půdu tak ve funkci ředitele pro výzkum a vývoj inženýrsko-dodavatelské společnosti zabývající se především zpracováním a energetickým využitím odpadů a biomasy. Z jeho významných (především zahraničních) aktivit lze jmenovat například následující: výkonný redaktor mezinárodního časopisu Heat Transfer Engineering a hostující redaktor jiných mezinárodních časopisů, řešitel strategických výzkumných projektů, autor nebo spoluautor několika stovek publikací a článků, hlavní přednášející (plenary/keynote speaker) na mezinárodních konferencích. Jeho výzkumná a aplikační činnost je zaměřena na zpracování odpadů a biomasy, systémy energetického využití odpadů, zařízení na výměnu tepla, na úspory energie a na ochranu životního prostředí. Petr Stehlík rovněž založil a přivedl k realizaci výzkumné a vývojové centrum – NETME Centre (New Technologies for Mechanical Engineering).

Mirek TOPOLÁNEK

Mirek TOPOLÁNEK   předseda výkonné rady Teplárenského sdružení ČR

Absolvoval strojní fakultu VUT v Brně a kurs Správa korporací v Manažerském centru v Čelákovicích. Profesní kariéru zahájil jako projektant v podniku Automatizace a mechanizace OKD Ostrava, později jako specialista měření a regulace v Energoprojektu Praha. V letech 1991 až 2003 byl výkonným ředitelem, později předsedou představenstva ve společnosti VAE. V roce 1996 byl zvolen senátorem Parlamentu ČR, kde působil po dvě funkční období (do roku 2004). V Senátu zastával řadu funkcí, byl předsedou senátního klubu ODS (1998–2002), členem i místopředsedou výboru pro hospodářství, zemědělství a dopravu, členem organizačního výboru a předsedou podvýboru pro energetiku, mezi roky 2002–2004 zastával funkci místopředsedy Senátu. V letech 2000–2002 byl stínovým ministrem průmyslu a obchodu, poté předsedou stínové vlády ODS. V prosinci roku 2002 byl zvolen předsedou ODS. Od června 2006 do září 2009 zvolen členem Poslanecké sněmovny. Premiérem vlády České republiky se stává v srpnu 2006 a je jím do května 2009. V září 2009 se vzdal poslaneckého mandátu a z čela ODS odchází v dubnu 2010. V roce 2009 byl předsedou Rady Evropské unie. V roce 2009 neúspěšně kandidoval za ČR na pozici ředitele Mezinárodní energetické agentury v Paříži. Po odchodu z vysoké politiky působí v energetice a vzdělávacích aktivitách (VŠE). Od roku 2010 je ředitelem VAE Controls Group v Ostravě, kterou zakládal v roce 1993. Od roku 2011 je předsedou Teplárenského sdružení ČR. Je také předsedou dozorčí rady Elektráren Opatovice. Od roku 2013 do roku 2014 působil jako ředitel pro rozvoj a zahraniční vztahy ve společnosti NAFTA v Bratislavě. Od listopadu 2014 působí jako ředitel a člen představenstva ve slovenském podniku Eustream.

Vladimír UCEKAJ

Vladimír UCEKAJ   systémový technolog, EVECO Brno, s.r.o.

Vladimír Ucekaj vystudoval Vysoké učení technické Brno, Fakulta strojní inženýrství, obor Procesní a ekologické inženýrství, kde obhájil i svou disertační práci. Již více než 10 let se specializuje na oblast energetického využití odpadů a biomasy. Je řešitelem nejen grantových, ale i  komerčních projektů. Zabývá se problematikou provozu tzv. malých ZEVO a to po stránce technologické, ekonomické a systémové. V poslední době se věnuje mimo jiné projektu Zařízení energetického využití odpadu (ZEVO) Cheb.