PARTNEŘI

SIEMENS
Veolia Energie ČR
Elektrárny Opatovice, a.s.
www.fortum.com
PLZEŇSKÁ TEPLÁRENSKÁ, a.s.
Komerční banka, a.s.
TEPLÁRNY BRNO, A.S.

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

PRO-ENERGY MAGAZÍN
Časopis All for Power
Prumyslovaekologie.cz
Časopis ENERGETIKA

ORGANIZÁTOŘI

JMM Consulting
Teplárenské sdružení ČR - sdružuje teplárny a podnikatele v teplárenství a energetice

TEPKO 2017 – ZÁVAZNÁ PŘIHLÁŠKA

• TECHNOLOGICKÉ INOVACE A SMART ŘEŠENÍ – NÁSTROJE PRO UDRŽITELNÉ A RENTABILNÍ TEPLÁRENSTVÍ  •
14. tradiční podzimní setkání teplárenské obce
9. listopad 2017 — Praha, Kaiserštejnský palác

R e g i s t r a c e    a   p l a t e b n í   p o d m í n k y

závaznost přihlášky: Tato přihláška je závazná, zastoupení je možné bez dalšího poplatku.
potvrzení registrace: Po obdržení Vaší přihlášky Vám zašleme potvrzení a fakturu, která je splatná před termínem konání konference.
storno: V případš stornování přihlášky účtujeme manipulační poplatek 1 000 CZK (+ DPH).
Při odhlášení v termínu do 14 dnů před začátkem konference je splatný celý účastnický poplatek.

Účastnický poplatek na konferenci: 3 490 CZK (+ DPH).

Účastnický poplatek zahrnuje vstup na akci, občerstvení (nápoje, oběd), sborník a jinou dokumentaci a materiály.

cena pro TS, SSS, A&U, NGO, BD a SVB: 2 990 CZK (+ DPH)

platí pro členy Teplárenského sdružení ČR (TS), zaměstnance orgánů státní správy a samosprávy (SSS), akademickou a universitní obec (A&U), pro neziskové organizace (NGO), bytová družstva (BD) a pro společenství vlastníků bytů (SVB)

sleva 500 CZK (+ DPH) z poplatku pro účastníky minulých konferencí

10% sleva pro dva a více účastníků z jedné firmy


V případě, že se nemůžete konference zůčastnint, objednejte si dokumentaci, jejíž cena je 1 500 CZK (+ DPH).

kontaktní osoba: Jiří Marek, e-mail: jiri.marek@jmm.cz, tel.: +420 777 115 001;  Miroslav Krejčů, krejcu@tscr.cz. tel.: +420 602 432 688

Prosíme, vyplňte přihlášku pečlivě. Povinná pole jsou označena barvou.

kontaktní osoba (liší-li se od přihlášené)


Poskytnutí souhlasu se zpracováním a nakládáním s osobními údaji je vyžadováno dle Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů.